غزاله کروز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غزاله کروز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 16.00
یادگار امام 1390 - 1392
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 15.00
هشتگرد 1386 - 1388