اكرم فريدوني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اكرم فريدوني

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر مدیریت عامل (اجرایی) و مسئول برنامه ریزی نت پیشگیرانه زرماکارون 1382/7 - 1388/7
مسئول دفتر مدیریت خدمات پس از فروش توانیر- گروه سدید - کارخانه توربین سازی صبانیرو 1388/7 - 1392/10
سرپرست برنامه ریزی و آمار تولید آرد امین کرج 1393/4 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.17
دانشکده فنی کرج (17 شهریور) 1380 - 1382