. .

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: . .

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد