محسن قرینه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن قرینه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی شناسایی مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
اهواز 1387 - 1390