فرهاد حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد حیدری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس قرارداد شرکت مهندسین مشاور ریل بندر 1392/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.80
ازاد.تهران جنوب 1385 - 1389