محمد سلطانی منش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد سلطانی منش

محل سکونت: تهران - شهریارسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بهداشت اداره ملارد اداره کل دامپزشکی استان تهران 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی عمومی
– دکترا و بالاتر – معدل: 16.00
کرج 1386 - 1393