عطیه عاشورزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه عاشورزاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن