فرزان عزیزجنتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزان عزیزجنتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس و ارزیاب موسسه پارسه 1388/5 - 1390/3
کارشناس کنترل پروژه شرکت پویا مهر 1389/6 - 1390/4
مسئول کنترل پروژه معاونت فنی و مهندسی کارفرما شرکت رواق عمران آسیا 1390/4 - 1394/6
مسئول کنترل پروژه شرکت تیساکیش 1392/3 - 1393/4
سرپرست نظارت مقیم ساختمان همشهری 1391/8 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.54
دانشگاه تهران 1383 - 1388
عمران مهندسی مدیریت و ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
دانشگاه تهران 1388 - 1391