عباس سلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس سلیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد