اکبر مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکبر مرادی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فنی شیفت ایران چوب 1390/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.89
ازاد قزوین 1388 - 1393