حمید خورشیدوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید خورشیدوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه شرکت آرمه نو (بنیاد تعاون ارتش) 1392/1 - 1392/7
کارشناس بیمه دانا 1392/9 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران مرکزی 1394 - 1396