علی شهسواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی شهسواری

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیرکار دستگاه ها مدیران خودرو 1382/12 - 1394/4
تعمیرکار دستگاه ها مدیران خودرو 1382/12 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد بم 1393 - 1395