حسین سعیدی قشلاقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین سعیدی قشلاقی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.76
پویش 1390 - 1394