اصغر زارع اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر زارع اصل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فارم مرغ مادر گوشتی و سرپرست فارم مرغ گوشتی شرکت تولیمرغ 1390/5 - 1392/12
مسئول بارگیری مرغ زنده و مسئول فروش نهاده شرکت پارسیان 1393/2 - 1394/3