قدیر امامقلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قدیر امامقلی

محل سکونت: قزوین - قزوینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کشاورزی کشت و صنعت برکت 1393/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی خاکشناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.65
دانشگاه شاهد 1389 - 1392