مریم محمداسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم محمداسماعیلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سپرست فروش نمایندگی 1136 ایران خودرو 1381/2 - 1383/2