مهران میرعرب رضی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران میرعرب رضی

محل سکونت: گلستان - آزادشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهینه سازی شرکت ایرانیان رایان شرق 1393/12 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق-مخابرات سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.86
خواجه نصیرالدین طوسی 1390 - 1392