هاشم شبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاشم شبانی

محل سکونت: خراسان جنوبی - فردوس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس فنی كاوش فراديس شرق 1390/7 -