ابراهیم خوشفرمان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم خوشفرمان

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
نرم افزار AutoCad
Icdl

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سربرست خط تولید شرکت ساخت قطعات شهربازی 1390/5 - 1392/5
کارشناس فنی بانک ملّت(شرکت راهبری صنایع بهساز) 1394/1 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 17.70
جهاد دانشگاهی 1390 - 1393
مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 17.02
مهارت های پیشرفته 1394 - 1395