مرتضی فتح الهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی فتح الهی

محل سکونت: همدان - رزن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتردار کارخانه سیمان هگمتان 1387/1 - 1387/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوتکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیراپزشکی 1388 - 1393