مهدیه محبوب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه محبوب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند فروش تداوم تولید 1390/6 - 1390/11
معاونت بازاریابی منطقه ای پیروزی ریفاینری 1391/7 - 1393/2
مدیر فروش آراکس دبی 1393/4 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
MBA Marketing
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.00
Osmania 1391 - 1393
IT IT
– کارشناسی – معدل: 14.10
Sepahan 1386 - 1390