جوهر کاکایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جوهر کاکایی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد