نوید عربستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوید عربستانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.00
شهید رجایی 1389 - 1393