میلاد سیدین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد سیدین

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.47
ازاذ 1385 - 1390