سمیرا فلاحت دوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا فلاحت دوست

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی و مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.10
خوارزمی 1390 - 1392