محمود ناجی شاهرودی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود ناجی شاهرودی نژاد

تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۱۱/۲۴

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرمالی مهدآمین سازه 1389/7 - 1392/12
حسابدار-مدیرمالی الماس توس کوهسر 1388/8 - 1389/7
حسابدار تعاونی قند آبکوه 1387/12 - 1388/4
حسابدار ایمان گاز هفشجان 1388/2 - 1388/8
حسابدار اطمینان حرارت 1383/12 - 1387/12
مدیرمالی ابر ترابر کاسپین 1392/12 - 1393/12
مدیر و مشاور مالی چندین کار پاره وقت 1389/12 - 1393/12
معاونت مالی و اداری سیمیران 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومی
– کارشناسی – معدل: 16.00
پیام نور 1383 - 1387