مسعود کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود کریمی

محل سکونت: خراسان رضوی - قوچان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر عمران گلبهار 1392/2 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 12.43
بجنورد 1387 - 1392