محمد نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نجفی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد