میلاد زال نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد زال نژاد

محل سکونت: مازندران - چالوس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر پیمانکاری عمران اژند سازه ایرانیان 1393/11 -
فعالیت در بخش اجرای سیویل و پیوینگ پروژه کمپرسور چهارم پتروشیمی مارون شرکت اکشن ماشهر 1389/8 - 1390/2
طراح معمار شرکت ژئو سازه 1393/1 -
طراح معماری و مدیر دفتر فنی مهندسی کوشک 1393/2 -
طراح معمار دفتر فنی مهندسی ماهان 1388/10 - 1389/1
مهندس ناظر شرکت راه و ساختکان فربد میار رستمی 1387/2 - 1388/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 19.20
کمال الملک 1392 - 1394