سودابه رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سودابه رجبی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خرید گروه صنعتی انتخاب (اسنوا) 1383/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.30
پیام نور شاهین شهر 1378 - 1382