منصور ابوالقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصور ابوالقاسمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد