پیام خلجزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیام خلجزاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فنی و حرفه ای کامپیوتر
– کاردانی – معدل: 14.24
سما کرج 1388 - 1391