شهریار سیدعلیزاده فضلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهریار سیدعلیزاده فضلی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت و پشتیبانی تبریز سیسکو 1389/12 - 1394/5
مسئول فنی و نت پارلار الکترونیک 1387/10 - 1389/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.47
میانه 1385 - 1388
کامپیوتر سخت افزار
– کاردانی – معدل: 13.61
تراکتورسازی تبریز 1382 - 1385