پرند قلی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پرند قلی پور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی کودک مهدکودک 1394/1 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی – معدل: 13.90
کرج 1389 - 1393