پیمان روشندل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان روشندل

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند کنترل کیفیت گوشتیران 1392/2 - 1392/7
کارشناس فضای سبز شهرداری شهر قدس 1391/3 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد شهرقدس 1393 - 1395
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.22
آزاد ورامین 1389 - 1393