محجوبه فتحی احمدابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محجوبه فتحی احمدابادی

محل سکونت: اصفهان - پیربکران

جنسیت: زن