اسماعیل جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل جمشیدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد