سیامک غفوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیامک غفوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضائی قضائی
– کارشناسی – معدل: 14.27
آزاد بیرجند 1380 - 1384