محسن جان نثار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن جان نثار

محل سکونت: گیلان - صومعه سرا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموزی سپاهان 1389/6 - 1390/4
سرویس یار بوتان 1390/4 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 16.00
شهید خداددی 1385 - 1387
مکانیک مهندسی تاسیسات
– کارشناسی – معدل: 19.01
شهید مهاجر 1390 - 1392