جلال بیداد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جلال بیداد

محل سکونت: آذربایجان غربی - مهاباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اولیه بنیاد مسکن تبریز جلال بیداد 1391/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری هنر
– کارشناسی – معدل: 13.76
دانشگاه آزاد مهاباد 1388 - 1391