حامد شاهین خو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شاهین خو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس برنامه ریزی و سرپرست واحد لیزر كمباين سازي ايران 1391/4 -
سرپرست برنامه ریزی تكسا 1386/3 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد اراك 1381 - 1385