مرتضی برزگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی برزگر

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان فنی گیگاپارس 1391/5 - 1391/7
پشتیبان فنی Adsl پارس آنلاین گرگان 1393/9 - 1393/12
پشتیبانی فنی پارسیان کالا 1394/3 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 12.89
آزاد 1385 - 1388
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 14.02
میرداماد گرگان 1389 - 1392