سروه مرادخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سروه مرادخانی

محل سکونت: کردستان - سنندجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت پدیده شاندیز 1393/4 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 16.30
کردستان 1388 - 1392