رسا افتخاري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسا افتخاري

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن