حمید رضا احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا احمدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سر پرست کارگاه شرکت تکاپو 1376/6 - 1385/1
سر پرست کارگاه شرکت کوهساران ارمند 1387/1 - 1389/1
کارمند دفتر فنی فرمانداری اصفهان 1371/5 - 1372/5
سر پرست کارگاه شرکت پرچین دژ 1388/3 - 1389/6
سر پرست دفتر فنی مهندسی 1389/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمرن دبیری
– کارشناسی – معدل: 15.03
مهاجر اصفهان 1372 - 1374