سید حسین سادات

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین سادات

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار جهاد نصر 1390/6 - 1391/3
نقشه بردار مهندسین مشاور زمین ترسیم 1391/7 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 0.00
سازمان نقشه برداری کشور 1392 - 1394