صابر نعمتی کتولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صابر نعمتی کتولی

محل سکونت: گلستان - علی آبادسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار صندوق مهر رضا (ع) 1391/7 - 1393/3
امور شهریه امور مالی دانشگاه آزاد 1389/6 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری ندارد
– کارشناسی – معدل: 14.30
واحد علی آباد 1387 - 1391