گرامت ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گرامت ابراهیمی

محل سکونت: مازندران - آمل