امیر رمضانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر رمضانی

محل سکونت: خوزستان - اهواز