امید سیاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید سیاهی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل کیفیت ویتانا 1393/7 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.85
ورامین 1387 - 1391